English | По-русски | Deutsch | Castellano ] Português, Italiano,

Richtlijnen voor inzendingen

 

Editions Orphée, een uitgeverij van muziek en boeken voor klassiek gitaar en luit, is altijd geïnteresseerd in nieuwe en interessante werken om uit te geven. Wordt mij een interessant project voorgelegd, dan zal ik het in overweging nemen en er aandacht aan schenken.

Componisten en arrangeurs die in Editions Orphée  een mogelijkheid zien om met hun muziek spelers te laten bereiken doen er verstandig aan onderstaande punten door te nemen en zo zichzelf en mij veel ergerlijkheden en teleurstellingen te besparen.

 

1       Mijn planning is volgeboekt voor de komende 6-7 jaar. Mocht ik een nieuw project accepteren, dan zal ik het op belangrijkheid en verkooppotentieel beoordelen, waarna het achteraan in de wachtrij van stukken geplaatst wordt (dan wordt het uitgegeven 6-7 jaar vanaf nu) of het krijgt voorrang op andere werken. Het is voor mij onmogelijk om de omstandigheden voor deze beslissing te voorzien.

2       Ik zal zeker voorrang geven aan componisten die ik zelf ken of die al een reputatie opgebouwd hebben.

3       Ik besef ook dat het een oneerlijke strijd is. Hoe kan je jezelf laten gelden en je genialiteit tonen als je nog niet bekend bent? Maar bekijk het ook eens van mijn kant. Het uitgeven van een werk van een nog onbekend componist is een dure gok, waar ik in het verleden al vaker de mist mee ben ingegaan. Ik kan het mij simpelweg niet veroorloven.

4       Hebt u nog niet afgehaakt neem het volgende in overweging:  a) Elke editie die ik in overweging neem, moet voldoen aan de Editions Orphée huisstijl qua notatie. Omdat we geen blauwdruk van onze huisstijl hebben, raad ik aan om enkele uitgaven van mij te bestuderen die overeenkomen met datgene wat u voor ogen hebt , om zo vertrouwd met de huisstijl te geraken. b) Ik sta afkeurend tegenover notaties die niet-muzikale grafische elementen bevatten. Dit is geen waardeoordeel - het is gewoon de te hoge kost om het te printen, zowel in tijd als in geld.  Editions Orphée is een eenmansbedrijf en ik heb noch de tijd noch de energie om dit soort notatie te behandelen. Als het niet in standaard notatie kan dan ben ik er de verkeerde uitgever voor. c) Ik ben niet geïnteresseerd in het uitgeven van transcripties. Niet dat ik tegen transcripties ben. Verre van, in het verleden heb ik veel transcripties uitgegeven en er zitten er nog een aantal in de wachtkamer. Ik ben mij er gewoon van bewust dat als uw transcriptie goed is dat het binnen de kortste keren gekopieerd wordt. Het is ook bijna onmogelijk om transcripties te beschermen met copyright of er een geregeld inkomen van te krijgen. d) Mocht uw werk elementen bevatten waar copyright op rust, bijvoorbeeld teksten, uitgebreide quotes, het is een arrangement gebaseerd op een stuk met copyright, vraag toestemming van degene bij wie het copyright rust voordat u het werk naar mij stuurt. Ik heb niet de tijd en juridische kennis om dit zelf te regelen. e) Het liefste heb ik dat het werk mij elektronisch wordt toegezonden. Muziekbestanden gemaakt met  Sibelius, Finale en Score kan ik lezen. Mocht u niet die computervaardigheid bezitten dan ben ik ook in staat om een handgeschreven manuscript te lezen mits het goed leesbaar is. Het belangrijkste voor mij is de muziek en de vorm van het manuscript. Besef ook dat in de computer genoteerd muziek, mij veel tijd en geld bespaart en zal het voor mij makkelijker zijn uw werk te beoordelen.

5       Als u een inwoner van de Verenigde Staten van Amerika bent, moet u aangesloten zijn bij ASCAP. Editions Orphée is een ASCAP uitgeverij en kan geen componisten accepteren die aangesloten zijn bij BMI. Bent u geen inwoner dan moet u aangesloten zijn bij een erkende componisten- en auteursvereniging (zoals BUMA in Nederland of SABAM in België) die verbonden is met ASCAP.

6       Nog een ding dat u in overweging moet nemen: mocht ik uw werk uitgeven, verwacht dan geen hoge inkomsten van de verkoop van de editie van uw werk. De enige manier om opbrengsten te generen van uw werk is hopen dat uw werk zich een plaatsje verwerft in het standaard repertoire en dat het herhaaldelijk opgenomen wordt en uitgevoerd.  Ik doe wat in mijn bereik ligt om de muziek te promoten van diegenen wiens muziek ik uitgeef. Als de componist zelf geen actie onderneemt om zijn muziek te promoten dan is de kans klein dat het werk het publiek bereikt dat het verdient.

7       Bent u er nog? Mooi zo. Mocht u nog steeds de intentie hebben mij iets toe te sturen, beschouw het als verloren. Ik retourneer geen afgekeurde inzendingen, ook al stuurt u een voldoende gefrankeerde en geadresseerde envelop mee.


Copyright © 2005 by Editions Orphée, Inc. All Rights Reserved.


CATALOG

G.A.L.I. Table of contents

HOME PAGE


Editions Orphée, Inc.,
1240 Clubview Blvd. N.
Columbus, OH 43235-1226
 
Last Modified: Monday, December 04, 2017